RC

Road Consulting Oy:ssä sukupolven vaihdos 16.10.2017

Nykyisen toimitusjohtaja Kari Narvan jäädessä eläkkeelle vuoden vaihteessa, yhtiön johtoon on astunut insinööri Esa Väärälä.

Kari jatkaa yhtiön palveluksessa kokopäiväisesti vuodenvaihteeseen saakka ja jatkaa myös tämän jälkeen osa-aikaisena Senior Adviserina.

Esan tavoittaa sähköpostilla esa.vaarala(at)roadconsulting.fi ja puhelinnumerosta +358408311489.

Road Consulting Oy vahvistaa mittaus- ja paikkatieto-osaamistaan

Kesäkuun alussa aloitti työskentelyn Road Consulting Oy:ssä maanmittausinsinööri Teemu Leino.

Teemun erikoisosaamisalueisiin kuuluu mm. mittaustiedon kerääminen, yhdistäminen ja mallintaminen sekä massanlaskenta.

Teemun osaamisalueisiin kuuluu myös koneohjausmallien tekeminen erilaisten lähtötietoaineistojen pohjalta. Aiemmin Teemu on työskennellyt mm. JT-Mittaus Oy:llä pääkaupunkiseudulla, Rovamitta Oy:llä Kevitsan kaivoksella sekä Mitta Oy:llä.

Teemun tavoittaa Rovaniemen toimistolta ja puhelinnumerosta 0400 179381.

Road Consulting Oy vahvistaa maaperäosaamistaan

Road Consulting Oy vahvistaa maaperäosaamistaan.

Huhtikuun alkupäivinä aloitti työskentelyn Road Consultin Oy:ssä maaperägeologi Terhi Seppänen. Terhin erikoisosaamisalueisiin kuuluu mm.  Maaperän pilaantumistutkimukset, maaperägeologia ja maaperä aineiston digitaalinen mallintaminen ArcGis-paikkatietojärjestelmää apuna käyttäen.

Terhin osaamisalueisiin kuuluu  myös maa-aineksen fysikaalisten ja geoteknisten ominaisuuksien hallinta sekä pohjavesitutkimuksen sekä geologisten ja geofysikaalisten tutkimusmenetelmät.

Terhi hallitsee myös pohjavesien hydrologiaa ja mallinnuksen (GMS-MODFLOW) sekä tuntee ympäristölainsäädäntöä.

Aiemmin Terhi on työskennellyt mm.  GTK:n Kuopion aluetoimistossa  ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusksessa.

Terhin tavoittaa Rovaniemen toimistolta ja puhelinnumerosta 0400 164 462.