RC

Road Consulting Oy vahvistaa maaperäosaamistaan

Road Consulting Oy vahvistaa maaperäosaamistaan.

Huhtikuun alkupäivinä aloitti työskentelyn Road Consultin Oy:ssä maaperägeologi Terhi Seppänen. Terhin erikoisosaamisalueisiin kuuluu mm.  Maaperän pilaantumistutkimukset, maaperägeologia ja maaperä aineiston digitaalinen mallintaminen ArcGis-paikkatietojärjestelmää apuna käyttäen.

Terhin osaamisalueisiin kuuluu  myös maa-aineksen fysikaalisten ja geoteknisten ominaisuuksien hallinta sekä pohjavesitutkimuksen sekä geologisten ja geofysikaalisten tutkimusmenetelmät.

Terhi hallitsee myös pohjavesien hydrologiaa ja mallinnuksen (GMS-MODFLOW) sekä tuntee ympäristölainsäädäntöä.

Aiemmin Terhi on työskennellyt mm.  GTK:n Kuopion aluetoimistossa  ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusksessa.

Terhin tavoittaa Rovaniemen toimistolta ja puhelinnumerosta 0400 164 462.

Kelirikko ja päällystevauriokartoitukset

Road Consulting Oy suorittaa Liikenneviraston toimeksiannosta Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alueilla sorateiden kelirikkoinventoinnit vuonna 2014 ja 2015. Liikenneviraston tilaukseen sisältyy myös mahdollisuus 1 + 1 vuoden optioihin vuosille 2015 ja 2016. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella vuosittain inventoitavaa soratieverkkoa on yhteensä noin 4540 kilometriä ja Lapin Ely-keskuksen alueella seurattavia sorateitä on yhteensä 2940 kilometriä. kelirikko

Road Consulting Oy suorittaa niin ikään Liikenneviraston toimeksiannosta Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alueilla päällystettyjen teiden vauriokartoituksia vuosina 2014 ja 2015. Kuten kelirikkoinventoinneissa tähän sopimukseen sisältyy myös mahdollisuus 1+1 vuoden optiot. Päällystevauriokartoituksen piiriin kuuluu maanteitä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella yhteensä noin 8200 km ja kevyenliikenteen väyliä noin 720 km sekä Lapin Ely-keskuksen alueella päällystettyjä maanteitä noin 6100 km ja kevyenliikenteenväyliä noin 540 km.

Road Consulting

Road Consulting Oy on hyväksytty 2.4.2014 SKOL ry:n (www.skolry.fi) Suunnittelu- ja konsultointiyritykset jäsenyritykseksi.