RC @sv

Road Consulting Oy

Företaget Road Consulting Oy grundades år 2004 och erbjuder mät-, planerings- och expertservice främst avsett för dem som äger, bygger, underhåller och planerar nätet av trafikleder.

Ett enligt ISO 9001:2008 certifierat kvalitetssystem ligger till grund för vår verksamhet. Produkt- och servicekonceptet Bestway ™ utgör grunden för vårt tjänsteutbud.

Vi har utvecklat vårt utbud av tjänster speciellt inom vägområdet med tanke på mätning, undersökning, struktur- och jordprovtagning, inventering, övervakning.

Vårt register täcker även många slag av experttjänster, såsom utarbetande av anbuds- och avtalshandlingar, olika tillsyns- och garantiinspektionstjänster samt assistans vid myndighets- och konkurrensutsättningsuppdrag.

Vår verksamhet är kundorienterad och tillsammans med kunderna utvecklar vi ekonomiska och hållbara lösningar för deras behov.

Vi använder oss av branschens senaste teknologi och kvalitativa kunnande samt vårt landsomfattande partnernätverk för att kunna erbjuda våra kunder de rätta servicehelheterna vid rätt tidpunkt.

Vi har vårt huvudkontor i Rovaniemi, men vårt verksamhetsområde täcker hela Finland och vi har kontor även i Västra och Östra Finland.

Vi utvecklar kontinuerligt vår egen och våra samarbetspartners verksamhet, en kontinuerlig inlärningsprocess spelar en central roll för vår framgång.