PPL-2013

Road Consulting Oy voitti molemmat hankintaerät Metsähallituksen kilpailuttamista metsäautoteiden kantavuusmittauksista Lapin alueella.

PPL-NettiMitattavaa metsäautotiestöä on yhteensä noin 670 km.

Samoin yhtiö mittaa yhteistyössä Finn-Raj Oyn kanssa Kainuun alueen metsätiestöä.

Mittaukset suoritetaan keskimäärin 50 metrin välein, joten kaikkien hankintaerien Road Consulting Oy:n yhteenlasketuksi mittauspistemääräksi tulee noin 15 000 mittauspistettä.

Mittauksissa käytetään yhtiön KUAB FWD 50 pudotuspainolaitetta, jonka tyyppisiä laitteistoja on käytetty kantavuusmittauksiin Suomen yleisellä tieverkolla vuodesta 1987 lähtien.

Kommentointi on suljettu.