TJÄNSTER

Servicehelheterna baserar sig på våra Bestway™ tjänster.

Serviceutbudet utgörs av mångsidiga undersöknings-, mät-, analys- och planeringstjänster. Bestway™ servicehelheten är ett gott val för kunden, eftersom Bestway™ garanterar en täckande mätning och undersökning av utgångsdata samt en förstklassig och kompetent analys av utgångsmaterialet, samt utgående från denna information en förbättringsplan för vägen, gatan eller trafikleden.

Road Consulting Oy:s Bestway™ tjänster produceras i sin helhet med hjälp av företagets egna experter och egen utrustning.

Till exempel:

  • PPL (Fallviktsmätare KUAB fwd 50)
  • GPR (Markradar SIR 20)
  • PTM (Spår- och jämnhetsmätning PTM-2000)
  • Borrning och provtagning (GM 75 GTT medeltung jordborr)
  • Retroreflexionsmätningar (Ecodyn)
  • Positionsmätningar och kartläggningar
  • Terrängbesök, torrläggningsanalyser
  • Analys av resultaten
  • Uppgörande av planer för förbättring av vägstruktur, i vilka ingår: Listor över projekt, kostnadsförslag, dimensionering av konstruktionslagren