Kontaktuppgifter

Road Consulting Oy (FO-nummer: 1898504-7)
Korkalonkatu 18 C3
96200 Rovaniemi

Tfn: 0207 87 1350
fax: 0207 87 1359

E-postadresser enligt modellen

förnamn.efternamn@roadconsulting.fi

Kari Narva Marko Niku
Verkställande direktör HPJ
Planeringschef
Tfn: 0207 87 1351
Gsm: +358 (0)400 309943
Tfn: 0207 87 1352
Gsm: +358 (0)40 581 2099
Ismo Ylitalo
Ledande konsult
Markradartjänster,
Planeringstjänster
Tfn: 0207 87 1353 Gsm: +358 (0)40 752 3568
Faktureringsadress: Nätfakturor:
Korkalonkatu 18 C3 96200 Rovaniemi Operatörens kod: 003721291126 (Maventa)

Tiedustelut, Yhteydenottopyynnöt:

Avsändarens namn

Avsändarens e-post

Ärende

Meddelande

captcha

Skriv ovanstående tecken i fältet