PIMA tutkimukset

Road Consulting Oy:n pilaantuneen maan (PIMA) tutkimuspalveluihin kuuluvat mm:

  • Asiantuntija-apu koko hankkeeseen
  • Kunnostustarpeen arviointi, alkukartoitus, historiaselvitys
  • Kunnostuksen suunnittelu ja kustannusvertailu
  • Näytteenottosuunnitelma, näytteenotto omalla kalustolla (pima-tutkimus) kairalla tai koekuopista , vesinäytteet
  • Raportointi ja riskinarviointi, pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi »
  • Luvitus (PIMA-ilmoitus ELY-keskukselle)
  • Urakoitsijan ja vastaanottopaikan kilpailutus tarvittaessa
  • Kunnostustyön valvonta, kenttäanalyysit, varmennusnäytteet
  • Loppuraportin laatiminen
  • Vahinkotapausten jälkihoidon konsultointi ja puhdistuksen ohjaus