Päällystevaurioinventointi

Päällysteiden vaurioinventoinnilla luodaan pohja teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnon tarkastelulle.

Päällysteen vauriotiedot toimivat lähtökohtana tien tai kadun rakenteenparantamisen suunnittelulle tai uudelleen päällystämisen ohjelmoinnille.

Vaurioinventointeja suoritetaan tie- ja katuverkon lisäksi myös kevyenliikenteen väylille.

Vauriotietojen pohjalta voidaan kohtuullisen luotettavasti päätellä myös vaurioiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.