Ympäristö- ja pohjatutkimuspalvelut

Nykyaikaisilla maaperä- ja pohjatutkimusmenetelmillä sekä eri tutkimusmenetelmien yhdistelmillä saadaan luotettavaa ja täsmällistä tietoa esimerkiksi talo-, väylä- ja siltarakenteiden suunnitteluun. Pystymme tuottamaan pohja- ja ympäristötutkimuspalveluita perinteisellä maaperäkairaus- sekä maatutkamenetelmällä.

Käyttämiemme tutkimusmenetelmien yhdistelmällä saadaan selvitettyä maaperän kantavuus ja perustamisolosuhteet vaikeissakin kohteissa kattavasti sekä luotettavasti. Ammattitaidolla tehdyt pohjatutkimukset minimoivat perustamiskustannukset. Laadimme asiakkaan kanssa yhteistyössä parhaan mahdollisen ratkaisun maaperän pohjaolosuhteiden selvittämiseksi laadukkaasti ja asiakkaan aikaa ja kustannuksia säästäen.

Maaperätutkimuspalvelumme käsittää mm.

 • Painokairaus
  • Käytetään yleensä pehmeillä ja kivettömillä alueilla.
 • Heijarikairaus
  • Soveltuu tiiviiden ja kivettömien maakerroksien tutkimiseen.
 • Puristinheijarikairaus
  • Menetelmä, jolla määritetään maakerrosrajoja esimerkiksi siltapaikkatutkimuksissa.
  • Pehmeikköjen pohjatutkimuksiin
 • Porakonekairaus
  • Käytetään yleisesti kalliopinnan määritykseen
  • Soveltuu erityisesti lohkareisiin ja kivisiin olosuhteisiin
 • Siipikairaus
  • Käytetään pehmeän maakerroksen leikkauslujuuden selvittämiseen.
  • Menetelmä, jolla tunnistetaan vettä läpäisevät maakerrokset
 • Maatutkaluotaukset
  • Maatutkalla voidaan suorittaa  myös maaperä ja erikoistutkimuksia.

Maatutkaluotaukset suoritetaan tarkoitukseen soveltuvalla erikoiskalustolla myös maastossa maaperäolosuhteiden selvittämiseksi.

Käyttökohteita mm.

 • Uusien teiden, katujen ja putkilinjojen lähtötietojen hankinta
 • Siltapaikkatutkimukset
 • Sora- ja hiekka-alueiden kartoitus
 • Maaperäolojen ja maa-ainesten kerrospaksuuksien selvittäminen
 • Pehmeikköjen sijainti ja syvyys
 • Kalliopintojen määritykset

Lisäksi myös

 • Ympäristönäytteiden kerääminen
  • Ympäristötutkimuksilla selvitetään  haitallisten aineiden esiintymistä maaperässä ja / tai pohjavedessä. Tutkimusten perusteella arvioidaan alueen käyttökelpoisuutta sekä määritetään suojaus- ja kunnostustarpeet.
 • Pohjavesi- ja huokoskaasuputkien asennukset
 • Inklinometriputkien asennukset
 • Tierakennenäytteiden ottaminen
 • Häiriintymättömät/ häirityt näytesarjat

Asiantunteva henkilöstömme ja nykyaikainen tutkimuskalusto takaavat onnistumisen vaativimmissakin tutkimustehtävissä.