Kantavuusmittaukset

Road Consulting Oy:llä on käytössään KUAB FWD 50 pudotuspainolaite. Vastaavanlaisia laitteita on käytetty kantavuusmittauksiin Suomen yleisellä tieverkolla vuodesta 1987 lähtien.
Tien rakenteen materiaalien käyttäytymistä liikennekuormituksen alla kuvaa tienpinnan taipuma. Tätä liikennekuorman aiheuttamaa rasitusta simuloidaan pudotuspainolaitteella, joka mittaa tien pintaan kohdistuvaa voimaa ja kuormituksen aiheuttamaa taipumaa. Pudotuspainolaitteen tierakenteeseen aiheuttaman kuormituksen kesto on n.22 ms. ja se vastaa hyvin raskaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusvaikutusta.
Pudotuspainolaitteella mittauspisteteiden väli on vapaasti valittavissa ja yleisesti käytetään 50 metrin pisteväliä. Mittaustuloksista lasketaan laskentaohjelmistoilla tien- tai kadun kantavuusominaisuudet, jolloin samalla selviää rakenteen mahdolliset kantavuuspuutteet. Mitoitusohjelmistoilla voidaan tällöin laskea kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakenteiden kerrospaksuuden lisäämis- tai muu parantamistarve.
Kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä.

Pudotuspainolaitteen käyttökohteita:
Kantavuusmittaus suunnittelun lähtötietojen hankintaan

KUAB FWD 50

 • yleisellä tieverkolla
 • kaduilla
 • yksityis- ja metsäautoteillä
 • piha- ja pysäköintialueilla

Kantavuusmittaus laadunvalvontaan

 • päällystyskohteet
 • perusparannuskohteet
 • uudet tiet ja kadut

Referenssiasiakaitamme ovat mm.

 • Yksityisteiden tiehoitokunnat
 • Tieisännöitsijät
 • Liikennevirasto
 • Ely-Keskukset
 • Metsähallitus
 • Metsäkeskukset
 • Konsulttitoimistot
 • Kaupungit ja kunnat
 • Metsäyhtiöt