Hoidon pistokoevalvonta

Laadunvalvontakonsultin työt kunnossapidon hoitourakoissa

Road Consulting Oy:llä on vahva kokemus alueurakoiden kesä- ja talvihoidon laadunvalvonnasta. Olemme toimineet laadunvalvontakonsulttina Lapin tiepiirin talvihoidon laadunvalvonnassa vuonna 2006 ja Hämeen tiepiirin pistokoeluontoisessa laadunvalvonnassa vuosina 2007–2008.

Tällä hetkellä valvomme HTUV- yhteistoiminta-alueella 15 hoitourakkaa ja KSK- yhteistoiminta-alueella 18 hoitourakkaa sekä OL- yhteistoiminta-alueella 20 hoitourakkaa.

Pistokoevalvontaa tehdään pääsääntöisesti kelinmuutostilanteissa virka-ajan ulkopuolella

Pistokoevalvonnassa tarkastettavia asioita:

 • kitkanmittaus
 • tasaisuuden ja polanteen paksuuden mittaus
 • lumisuuden mittaus
 • levähdysalueiden siisteys ja kunto
 • liikennemerkkien kunto
 • sorateiden pintakunto
 • sorateiden sivukaltevuus
 • määräaikaan tehtävien töiden toteutus
 • lisätöinä tehtävät viranomaispalvelut

Referenssiasiakaitamme ovat mm.

 • Liikennevirasto
 • Ely-Keskukset