Tonttien pohjatutkimukset

Road Consulting Oy on Pohjois-Suomalainen infra-alan konsulttiyritys, joka tarjoaa palveluja myös talonrakentajien tarpeisiin.

Rakentajille tämä tarkoittaa luotettavaa maaperän kantavuuden selvittämistä erilaisten rakentamisratkaisujen tarpeisiin. Tarjoamme osaamisen, resurssit ja kokemuksen käyttöönne.

Toimintamme perustuu ISO 9001:2008 standardin mukaiseen sertifioituun laatujärjestelmään.

Omakotitalo on Suomalaiselle perheelle merkittävyydeltään ja kustannuksiltaan suuri investointi. Talo rakennetaan kodiksi ajatellen elämää jopa vuosikymmeniä eteenpäin. Pohjatutkimukset on syytä tehdä jokaiselle rakennettavalle rakennuspaikalle. Se millaiselle maaperälle talo rakennetaan ei ole yhdentekevää – maapohja määrittää, millaiset perustukset tarvitaan. Rakentamisessa voidaan edetä luottavaisin mielin, kun pohjatutkimukset ja selvitykset on tehty asiantuntevasti ja luotettavasti.

Tarvittavat tutkimukset tontillesi

  • Yksi rakentamisluvan haussa tarvittavista dokumenteista on perustamistapalausunto
  • Perustamistapalausuntoa varten tarvitaan tiedot maaperän kantavuudesta
  • Maaperän kantavuus selvitetään tekemällä pohjatutkimuksia esimerkiksi kairaamalla
  • Road Consulting Oy tekee kairaukset ja laatii kairaustulosten perusteella mm. perustamistapalausunnon