Palvelut

Palvelukokonaisuuksien perustan muodostavat Bestway™ palvelumme.

Palvelukokonaisuudet muodostuvat monipuolisista tutkimus- , mittaus-, analyysi- ja suunnittelupalveluista. Bestway™ palvelukokonaisuus on asiakkaalle hyvä valinta, koska Bestway™ on tae kattavasta lähtötietojen mittauksesta ja tutkimuksesta sekä laadukkaasta ja asiantuntevasta lähtöaineiston analyysistä sekä niiden perusteella laadituista tien, kadun tai väylän parantamissuunnitelmasta.

Road Consulting Oy:n Bestway™ palvelut tuotetaan kokonaisuudessaan yhtiön omien asiantuntijoiden voimin sekä yhtiön omalla kalustolla.

Esimerkiksi:

  • PPL (Pudotuspainolaite KUAB fwd 50)
  • GPR (Maatutka SIR 20)
  • Kairaukset ja näytteenotot (GM 75 GTT keskiraskas maaperäkaira)
  • Paikkatietomittaukset ja kartoitukset
  • Maastokäynnit, kuivatusanalyysit
  • Tulosten analysoinnit
  • Rakenteenparantamissuunnitelmien laadinta, joihin sisältyy: Työkohdeluettelot, kustannusarviot, rakennekerrostenmitoitukset