Paikkatietopalvelut

Tarjoamme mittaustöitä laajalti infrarakentamisen eri vaiheisiin, esim. lähtötietojen hankinta, mittaussuunnitelmat, rakentamisen toteutuksen yhteydessä tehtävät mittaukset, toteutuneen kohteen tarkemittaukset ja mittaustöiden laadunvalvonta.

Käytössämme on tämän päivän tarpeita vastaavat GPS-, takymetri ja vaaituskalustot. Mittaustiedon jatkokäsittelyyn käytämme 3D-Win ohjelmistoa.

 

Mittaus- ja kartoitustekniikan palvelut:

Rakennusmittauspaikkatieto2

 • Tienrakentaminen
 • Rautateiden mittaukset
 • Maanrakentamiseen liittyvät  merkintä- ja kartoitusmittaukset
 • Pisteverkon rakentaminen
 • Jonomittaus

Kartoitus

 • Maastomallit
 • Kaapelikartoitukset
 • Alueiden pinta-alakartoitukset

Laadunvalvonta

 • Massa- ja määrälaskenta
 • Valvontamittaukset
 • Asiantuntijapalvelut
 • Painumatarkkailu
 • Teemakartat