Kelirikko ja päällystevauriokartoitukset

Road Consulting Oy suorittaa Liikenneviraston toimeksiannosta Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alueilla sorateiden kelirikkoinventoinnit vuonna 2014 ja 2015. Liikenneviraston tilaukseen sisältyy myös mahdollisuus 1 + 1 vuoden optioihin vuosille 2015 ja 2016. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella vuosittain inventoitavaa soratieverkkoa on yhteensä noin 4540 kilometriä ja Lapin Ely-keskuksen alueella seurattavia sorateitä on yhteensä 2940 kilometriä. kelirikko

Road Consulting Oy suorittaa niin ikään Liikenneviraston toimeksiannosta Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alueilla päällystettyjen teiden vauriokartoituksia vuosina 2014 ja 2015. Kuten kelirikkoinventoinneissa tähän sopimukseen sisältyy myös mahdollisuus 1+1 vuoden optiot. Päällystevauriokartoituksen piiriin kuuluu maanteitä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella yhteensä noin 8200 km ja kevyenliikenteen väyliä noin 720 km sekä Lapin Ely-keskuksen alueella päällystettyjä maanteitä noin 6100 km ja kevyenliikenteenväyliä noin 540 km.

Road Consulting

Road Consulting Oy on hyväksytty 2.4.2014 SKOL ry:n (www.skolry.fi) Suunnittelu- ja konsultointiyritykset jäsenyritykseksi.

 

PPL-2013

Road Consulting Oy voitti molemmat hankintaerät Metsähallituksen kilpailuttamista metsäautoteiden kantavuusmittauksista Lapin alueella.

PPL-NettiMitattavaa metsäautotiestöä on yhteensä noin 670 km.

Samoin yhtiö mittaa yhteistyössä Finn-Raj Oyn kanssa Kainuun alueen metsätiestöä.

Mittaukset suoritetaan keskimäärin 50 metrin välein, joten kaikkien hankintaerien Road Consulting Oy:n yhteenlasketuksi mittauspistemääräksi tulee noin 15 000 mittauspistettä.

Mittauksissa käytetään yhtiön KUAB FWD 50 pudotuspainolaitetta, jonka tyyppisiä laitteistoja on käytetty kantavuusmittauksiin Suomen yleisellä tieverkolla vuodesta 1987 lähtien.