Traffic Long Exposure

NÄTET AV TRAFIKLEDER

MED PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER

ROAD CONSULTING OY

Företaget Road Consulting Oy grundades år 2004 och erbjuder mät-, planerings- och expertservice främst avsett för dem som äger, bygger, underhåller och planerar nätet av trafikleder.

 

Ett enligt ISO 9001:2008 certifierat kvalitetssystem ligger till grund för vår verksamhet. Produkt- och servicekonceptet Bestway ™ utgör grunden för vårt tjänsteutbud.

 

Vi har utvecklat vårt utbud av tjänster speciellt inom vägområdet med tanke på mätning, undersökning, struktur- och jordprovtagning, inventering, övervakning.

 

Vårt register täcker även många slag av experttjänster, såsom utarbetande av anbuds- och avtalshandlingar, olika tillsyns- och garantiinspektionstjänster samt assistans vid myndighets- och konkurrensutsättningsuppdrag.

Vår verksamhet är kundorienterad och tillsammans med kunderna utvecklar vi ekonomiska och hållbara lösningar för deras behov.

 

Vi använder oss av branschens senaste teknologi och kvalitativa kunnande samt vårt landsomfattande partnernätverk för att kunna erbjuda våra kunder de rätta servicehelheterna vid rätt tidpunkt.

 

Vi har vårt huvudkontor i Rovaniemi, men vårt verksamhetsområde täcker hela Finland och vi har kontor även i Västra och Östra Finland.

 

Vi utvecklar kontinuerligt vår egen och våra samarbetspartners verksamhet, en kontinuerlig inlärningsprocess spelar en central roll för vår framgång.

 

TJÄNSTER

Servicehelheterna baserar sig på våra Bestway™ tjänster.

Serviceutbudet utgörs av mångsidiga undersöknings-, mät-, analys- och planeringstjänster. Bestway™ servicehelheten är ett gott val för kunden, eftersom Bestway™ garanterar en täckande mätning och undersökning av utgångsdata samt en förstklassig och kompetent analys av utgångsmaterialet, samt utgående från denna information en förbättringsplan för vägen, gatan eller trafikleden.

Road Consulting Oy:s Bestway™ tjänster produceras i sin helhet med hjälp av företagets egna experter och egen utrustning.

Till exempel:

  • PPL (Fallviktsmätare KUAB fwd 50)

  • GPR (Markradar SIR 20)

  • PTM (Spår- och jämnhetsmätning PTM-2000)

  • Borrning och provtagning (GM 75 GTT medeltung jordborr)

  • Retroreflexionsmätningar (Ecodyn)

  • Positionsmätningar och kartläggningar

  • Terrängbesök, torrläggningsanalyser

  • Analys av resultaten

  • Uppgörande av planer för förbättring av vägstruktur, i vilka ingår: Listor över projekt, kostnadsförslag, dimensionering av konstruktionslagren

 

KONTAKT

Road Consulting Oy (Affärs-ID: 1898504-7)
Aronrinne 6
96190 Rovaniemi

Tel: 0207 87 1350
fax: 0207 87 1359

E-post: förnamn.efternamn@roadconsulting.fi

Faktura-adress:

VÄGKONSULTING OY (OpusCapitas skanningstjänst)
PL 93219
00063 LOKUNET

E-fakturor:

EDI / e-fakturadress: 003718985047

Mäklarens ID: 003710948874

Operatör: OpusCapita

 

© 2020 Road Consulting Oy

Cookies

Intekritetspolicy