ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tilaajaorganisaatiot käyttävät asiantuntijapalveluita mm. urakka- ja kilpailutusasiakirjojen laadinnassa nykyisin yhä enemmän, koska tilaajaorganisaatioiden henkilöstömäärä on supistuneet eikä organisaatioilla ole myöskään taloudellisesti kannattavaa ylläpitää henkilöstöä satunnaista tarvetta tai kerran vuodessa tapahtuvaa kilpailuttamista varten.

Kilpailuttamisen perinteinen tapa on toimittaa tarjouspyyntöasiakirjat postitse urakoitsijoille, mutta nykyisin kilpailuttaminen tapahtuu usein erillisen sähköisen kanssakäymisporttaalin eli ns. kauppapaikan avulla, jonne tarjousaineisto tallennetaan sähköisessä muodossa.

 

Asiantuntijapalveluitamme ovat

  • Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjojen laatiminen

  • Kilpailuttaminen

  • Rakentamisen valvonta ja takuutarkastukset

  • Viranomaistehtävissä avustaminen

 

Asiakkaina ovat mm. ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue sekä yksityistiekunnat.