EXPERTTJÄNSTER

De beställande organisationerna använder i allt större utsträckning experttjänster, bl.a. för att låta göra upp entreprenad- och anbudsförfarandehandlingar, eftersom personalen minskat i antal och det inte heller är lönsamt att upprätthålla en stab för tillfälliga behov eller för att sköta anbudsförfaranden som förekommer en gång om året.

Det traditionella anbudsförfarandet är att posta anbudshandlingarna till entreprenörerna, men numera sker anbudsförfarandet ofta via en särskild elektronisk portal d.v.s. e-handelsplats, där anbudshandlingarna sparas i elektroniskt format.

Våra experttjänster är t.ex.

  • Uppgörande av handlingar för anbudsbegäran och avtal

  • Konkurrensutsättning

  • Byggövervakning och garantiinspektioner

  • Assistans i samband med myndighetsuppdrag

Klienter är bl.a. NTM-centralernas ansvarsområde för trafik och infrastruktur samt privata vägars väglag.

© 2020 Road Consulting Oy

Cookies

Intekritetspolicy