PAIKKATIETOPALVELUT

Tarjoamme mittaustöitä laajalti infrarakentamisen eri vaiheisiin, esim. lähtötietojen hankinta, mittaussuunnitelmat, rakentamisen toteutuksen yhteydessä tehtävät mittaukset, toteutuneen kohteen tarkemittaukset ja mittaustöiden laadunvalvonta.

Käytössämme on tämän päivän tarpeita vastaavat GPS-, takymetri ja vaaituskalustot. Mittaustiedon jatkokäsittelyyn käytämme 3D-Win ohjelmistoa.

 

Mittaus- ja kartoitustekniikan palvelut:

Rakennusmittaus

 • Rautateiden mittaukset

 • Tienrakentaminen

 • Maanrakentamiseen liittyvät  merkintä- ja kartoitusmittaukset

 • Pisteverkon rakentaminen

 • Jonomittaus

 

Kartoitus

 • Maastomallit

 • Kaapelikartoitukset

 • Alueiden pinta-alakartoitukset

 

Laadunvalvonta

 • Massa- ja määrälaskenta

 • Valvontamittaukset

 • Asiantuntijapalvelut

 • Painumatarkkailu

 • Teemakartat