POSITIONSDATATJÄNSTER

Vi kan erbjuda mättjänster för olika stadier av byggande av infrastruktur, t.ex. anskaffning av utgångsdata, utsättningsplaner, mätning under byggprojektet, kontrollmätning av färdiga objekt och kvalitetskontroll av mätarbeten.

Vi använder oss av moderna GPS- och avvägningsinstrument. För vidareförädling av mätdata använder vi programmet 3D-Win.

 

Mät- och karteringstekniska tjänster:

Byggnadsmätning

 • Vägbyggnad

 • Mätning av järnvägar

 • Med jordbyggnad förknippade märknings- och karteringsmätningar.

 • Uppgörande av punktnätverk

 • Polygonmätning

 

Kartläggning

 • Terrängmodeller

 • Kabelkartläggningar

 • Kartläggning av områdens areal

 

Kvalitetskontroll

 • Massa- och mängdberäkning

 • Kontrollmätningar

 • Experttjänster

 • Sättningskontroll

 • Temakartor

© 2020 Road Consulting Oy

Cookies

Intekritetspolicy