SUUNNITTELUPALVELUT

Tien rakenteen parantamisen suunnittelu Bestway™ Täsmäsuunnittelupalvelu on yksi keskeisimmistä yrityksemme erikoisosaamisalueista. Suunnittelun avulla oikeat toimenpiteet kohdistetaan juuri oikeisiin, parantamista vaativiin paikkoihin, jolloin saadaan merkittävä säästöt parantamiskustannuksissa perinteiseen toteutukseen verrattuna.

Yrityksemme asiantuntijat ovat osallistuneet menetelmän kehittämiseen ja takana on parantamissuunnitelmia jo tuhansille kilometreille yleisille ja yksityisteille ympäri suomen. Menetelmä soveltuu niin yleisille ja yksityisteille, kaduille sekä metsäautoteille.

Suunnittelua edeltää useiden mittausten suorittaminen. Kohteella tarvittavat mittaukset määritetään aina tapauskohtaisesti.

Mittauksia ovat:

  • Maatutkamittaus ja kohdevideointi

  • Kantavuusmittaus

  • Rakennenäytteenotto

 

Näiden mittausten avulla laaditaan kohteen nykytila-analyysi, jossa määritetään nykyinen rakenne, sen kunto ja kantavuus sekä saadaan selville parantamisen rankkuus.

Nykytila-analyysin jälkeen tarvittavat parantamistoimenpiteet kohdistetaan vain parantamista tarvitseviin kohtiin.

Suunnittelun tuloksena saadaan kohteen sanallisen raportin lisäksi yksityiskohtainen määräluettelo sijaintitietoineen ja kustannusarvio. Määräluettelon avulla rakennuttaja voi kilpailuttaa parantamisurakan ja kustannusarvion avulla ohjelmoida tai priorisoida parantamiskohteet.