PLANERINGSTJÄNSTER

Planering av vägens strukturförbättring Bestway™ Precisionsplaneringstjänst är ett av vårt företags mest centrala specialkunskapsområden. Med hjälp av planeringen riktas de korrekta åtgärderna exakt till det rätta stället som är i behov av förbättring, varvid man uppnår betydande kostnadsinbesparingar jämfört med traditionella metoder. Våra experter deltog i utvecklandet av metoden och vi har redan samlat på oss förbättringsplaner för tusentals kilometer av allmänna och privata vägar runt om i Finland.

Metoden lämpar sig för såväl allmänna som privata vägar, gator samt skogsbilvägar.

Planeringen föregås av ett flertal mätningar. De mätningar som behövs på platsen definieras alltid från fall till fall.

 

Mätningar är bl.a.:

  • Mätning med markradar och videofilmning

  • Mätning av bärighet

  • Provtagning av vägstruktur

 

Med hjälp av dessa mätningar görs alltid en nulägesanalys av objektet, varvid man fastställer den nuvarande strukturen, dess skick och bärighet samt hur tuff förbättringen blir.

Efter nulägesanalysen inriktas förbättringsåtgärderna endast på de ställen som är i behov av förbättringar.

Utöver den verbala rapport som planeringen resulterar i produceras även en detaljerad mängdförteckning med positionsdata och kostnadsförslag. Med hjälp av mängdförteckningen kan byggaren konkurrensutsätta förbättringsentreprenaden och med hjälp av kostnadsförslaget kan han programmera eller prioritera förbättringsobjekten.

© 2020 Road Consulting Oy

Cookies

Intekritetspolicy