YMPÄRISTÖ- JA POHJATUTKIMUSPALVELUT

Nykyaikaisilla maaperä- ja pohjatutkimusmenetelmillä sekä eri tutkimusmenetelmien yhdistelmillä saadaan luotettavaa ja täsmällistä tietoa esimerkiksi talo-, väylä- ja siltarakenteiden suunnitteluun. Pystymme tuottamaan pohja- ja ympäristötutkimuspalveluita perinteisellä maaperäkairaus- sekä maatutkamenetelmällä.

Käyttämiemme tutkimusmenetelmien yhdistelmällä saadaan selvitettyä maaperän kantavuus ja perustamisolosuhteet vaikeissakin kohteissa kattavasti sekä luotettavasti. Ammattitaidolla tehdyt pohjatutkimukset minimoivat perustamiskustannukset. Laadimme asiakkaan kanssa yhteistyössä parhaan mahdollisen ratkaisun maaperän pohjaolosuhteiden selvittämiseksi laadukkaasti ja asiakkaan aikaa ja kustannuksia säästäen.

Maaperätutkimuspalvelumme käsittää mm.

 • Painokairaus

  • Käytetään yleensä pehmeillä ja kivettömillä alueilla.

 • Heijarikairaus

  • Soveltuu tiiviiden ja kivettömien maakerroksien tutkimiseen.

 • Puristinheijarikairaus

  • Menetelmä, jolla määritetään maakerrosrajoja esimerkiksi siltapaikkatutkimuksissa.

  • Pehmeikköjen pohjatutkimuksiin

 • Porakonekairaus

  • Käytetään yleisesti kalliopinnan määritykseen

  • Soveltuu erityisesti lohkareisiin ja kivisiin olosuhteisiin

 • Siipikairaus

  • Käytetään pehmeän maakerroksen leikkauslujuuden selvittämiseen.

  • Menetelmä, jolla tunnistetaan vettä läpäisevät maakerrokset

 • Maatutkaluotaukset

  • Maatutkalla voidaan suorittaa  myös maaperä ja erikoistutkimuksia.

  • Maatutkaluotaukset suoritetaan tarkoitukseen soveltuvalla erikoiskalustolla myös maastossa maaperäolosuhteiden selvittämiseksi.

 

Käyttökohteita mm.

 • Uusien teiden, katujen ja putkilinjojen lähtötietojen hankinta

 • Siltapaikkatutkimukset

 • Sora- ja hiekka-alueiden kartoitus

 • Maaperäolojen ja maa-ainesten kerrospaksuuksien selvittäminen

 • Pehmeikköjen sijainti ja syvyys

 • Kalliopintojen määritykset

 

Lisäksi myös

 • Ympäristönäytteiden kerääminen

  • Ympäristötutkimuksilla selvitetään  haitallisten aineiden esiintymistä maaperässä ja / tai pohjavedessä. Tutkimusten perusteella arvioidaan alueen käyttökelpoisuutta sekä määritetään suojaus- ja kunnostustarpeet.

 • Pohjavesi- ja huokoskaasuputkien asennukset

 • Inklinometriputkien asennukset

 • Tierakennenäytteiden ottaminen

 • Häiriintymättömät/ häirityt näytesarjat

 

Asiantunteva henkilöstömme ja nykyaikainen tutkimuskalusto takaavat onnistumisen vaativimmissakin tutkimustehtävissä.

TONTTIEN POHJATUTKIMUKSET

Road Consulting Oy on Pohjois-Suomalainen infra-alan konsulttiyritys, joka tarjoaa palveluja myös talonrakentajien tarpeisiin. Toimintamme perustuu ISO 9001:2008 standardin mukaiseen sertifioituun laatujärjestelmään.

Rakentajille tämä tarkoittaa luotettavaa maaperän kantavuuden selvittämistä erilaisten rakentamisratkaisujen tarpeisiin. Tarjoamme osaamisen, resurssit ja kokemuksen käyttöönne.

Omakotitalo on Suomalaiselle perheelle merkittävyydeltään ja kustannuksiltaan suuri investointi. Talo rakennetaan kodiksi ajatellen elämää jopa vuosikymmeniä eteenpäin. Pohjatutkimukset on syytä tehdä jokaiselle rakennettavalle rakennuspaikalle. Se millaiselle maaperälle talo rakennetaan ei ole yhdentekevää – maapohja määrittää, millaiset perustukset tarvitaan. Rakentamisessa voidaan edetä luottavaisin mielin, kun pohjatutkimukset ja selvitykset on tehty asiantuntevasti ja luotettavasti.

Tarvittavat tutkimukset tontillesi

 

 • Yksi rakentamisluvan haussa tarvittavista dokumenteista on perustamistapalausunto

 • Perustamistapalausuntoa varten tarvitaan tiedot maaperän kantavuudesta

 • Maaperän kantavuus selvitetään tekemällä pohjatutkimuksia esimerkiksi kairaamalla

 • Road Consulting Oy tekee kairaukset ja laatii kairaustulosten perusteella mm. perustamistapalausunnon

PIMA TUTKIMUKSET

Road Consulting Oy:n pilaantuneen maan (PIMA) tutkimuspalveluihin kuuluvat mm:

 • Asiantuntija-apu koko hankkeeseen

 • Kunnostustarpeen arviointi, alkukartoitus, historiaselvitys

 • Kunnostuksen suunnittelu ja kustannusvertailu

 • Näytteenottosuunnitelma, näytteenotto omalla kalustolla (pima-tutkimus) kairalla tai koekuopista , vesinäytteet

 • Raportointi ja riskinarviointi, pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi »

 • Luvitus (PIMA-ilmoitus ELY-keskukselle)

 • Urakoitsijan ja vastaanottopaikan kilpailutus tarvittaessa

 • Kunnostustyön valvonta, kenttäanalyysit, varmennusnäytteet

 • Loppuraportin laatiminen

 • Vahinkotapausten jälkihoidon konsultointi ja puhdistuksen ohjaus